Tuesday, November 27, 2012

Road FC Lightweight Tournament Final-Takasuke Kume v.s. Nam Yui-chul


Takasuke "Da Jaguar" Kume

                                 Takasuke Kume v.s. Seung Choo-yoon Road FC 010 Busan
                                                    Lightweight Tournament semi-final

                               Takasuke Kume v.s. Lee Hyung-suk Road FC 7 Recharged


Nam "The Korean Bulldozer" Yui-chul

                                 Nam Yui-chul v.s. Colossa  Vuyisile Road FC 010 Busan
                                                 Lightweight Tournament semi-final

                       Nam Yui-chul "The Korean Bulldozer" + Joy Division=awesome!


                                                   Future Champ

No comments:

Post a Comment